• Deň mlieka v 4.A

     • Štvrtáci si Svetový deň mlieka  pripomenuli rôznymi aktivitami. Na raňajky si pochutnali na jogurtoch  s ovocím,  o význame mliečnych výrobkov si pripravili projekt, vymysleli krásne básne. Vyrobili kravičku z prázdneho téglika od jogurtu a dokonca boli aj na prieskume o slovenských mliečnych výrobkoch v miestnych potravinách. Verím, že po tomto dni si ešte viac uvedomíme dôležitosť mlieka v našom živote.

       

     • Biely deň v 3.A

     • BIELY  DEŇ  V  3.A

      Dňa 29.septembra 2022 sme si aj my, tretiaci zo ZŠ s MŠ Hvozdnica, pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. Tento špeciálny zážitkový deň nazývame podľa farby mlieka „Biely deň“. Preto sa aj celá naša trieda odela do biela. Vyučovanie sme si spestrili rôznymi zaujímavými aktivitami. Prvú hodinu sme získavali nové vedomosti o mlieku, o jeho pôvode, dôležitosti pre naše zdravie a o výrobe niektorých mliečnych výrobkov. Deti si svoje novonadobudnuté vedomosti preverili v mliečnom kvíze, za ktorý ich musím veľmi pochváliť. Zapamätaných poznatkov bolo naozaj veľa. Nasledujúce hodiny sme čítali text o mliečku, počítali slovné úlohy o mliečku, tvorili rôzne druhy viet o mliečku a vypracovávali ďalšie úlohy tretiackeho učiva s mliečnou tematikou. Na záver sme si sami vyrobili zdravú desiatu z bieleho jogurtu, ovocia a kukuričných lupienkov. Ticho a sem-tam tiché či hlasné „mňamkanie“ naznačili, že aj zdravé jedlo môže byť chutné. Mliečnou dobrotkou pre každé dieťa prispel aj OcÚ Hvozdnica. Zároveň chcem poďakovať aj tretiackym rodičom, že každý žiačik našej triedy dnes prišiel v bielom a s mliečnym výrobkom v desiatovom boxe. Som veľmi rada, že sme si dnešný deň zdravo a veselo užili a pripomenuli si, že mlieko a výrobky z neho by mali byť súčasťou každého nášho dňa.

                                        Mgr.Renáta Golierová  - triedna učiteľka

     • Doprava

     •  Deti si osvojovali poznatky o dopravných značkách, dopravných prostriedkoch a bezpečnosti na cestách.

     • Jeseň u druhákov

     • Už jeseň prichádza pomaličky,

      drobné lístie padá do vodičky.

      Takto sa podarilo našim druhákom pozbierať úrodu jabĺk a hrušiek do košíčkov, ktoré si vyrobili a zdokonaľovali si jemnú motoriku.

       

      Tr. učiteľka: Monika Halušková

       

     • Veľký deň prvákov

     • Piaty september bol veľkým dňom aj pre jedenásť detí z Hvozdnice, ktoré sa zo škôlkarskej triedy predškolákov ocitli v prvej triede - v triede Sovičiek. Po úvodnom privítaní pánom riaditeľom na školskom dvore bolo úlohou detí nájsť podľa nápovedy svoju triedu. Všetkým deťom sa triedu podarilo nájsť a spoločne sme mohli zahájiť ich privítanie a pasovanie medzi "veľkých" školákov. 

      Prajem všetkým deťom krásne zážitky v našej spoločnej triede, v ktorej vždy nájdu priateľstvo, dobrú náladu, získajú nové vedomosti, odhalia mnoho tajomstiev a verím, že budú šťastní.

     • Pracovné profesie

     • V týždni ,,Pracovné profesie" sa deti zoznamovali s rozličnými povolaniami, triedili nástroje ktoré ľudia k výkonu povolania používajú. Poznávali základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr.lekár, murár, pekár, kuchár). V rolových hrách tieto činnosti napodobňovali.

     • ZAČÍNAME

     • Milé deti, vážení rodičia!

      Dva mesiace letných prázdnin uplynuli a my sa opäť vraciame do školy.

      Slávnostné zahájenie školského roka bude 5. septembra 2022, v pondelok.

      Prevádzka materskej školy začína o 06:30 hod.

      Zahájenie školského roka pre žiakov základnej školy bude o 07:30 hod pred budovou základnej školy.

      Po spoločnom úvode sa žiaci rozídu do tried, kde triedne pani učiteľky oboznámia žiakov s organizáciou školského roka, s rozvrhom, so školským poriadkom a ostatnými aktuálnymi informáciami.

      Tešíme sa aj na našich prváčikov, ktorí s prízemia materskej školy prídu medzi nás.

      Po úvodnej časti v triedach sa spoločne zúčastníme detskej svätej omše, ktorá je naplánovaná na 09:00. Účasť na svätej omši je dobrovoľná. Deti, ktoré sa svätej omše zúčastnia, budú do kostolíka odvedené triednou učiteľkou. Deti, ktoré sa na svätej omši nezúčastnia, ukončia prvý školský deň o 08:50 hod a pôjdu domov. Po skončení svätej omše náš prvý školský deň skončí.

      Deti, ktoré majú záujem o návštevu Školského klubu detí (ŠKD), dostanú v pondelok prihlášku, ktorú donesú riadne podpísanú a vyplnenú v utorok 06.09.2022 do školy.

      Riadna prevádzka ŠKD bude v utorok 06. septembra od 11:10 do 16:00.

      Prvý školský deň budú žiaci základnej školy potrebovať iba prezuvky, ktoré si nechajú v škole.

      Ešte nevieme, čo nám prinesie dnešný večer, zajtrajší deň, budúci týždeň, či nový školský rok. Viera, že bude požehnaný, pokojný, mierový a zdravý nech nás naplní chuťou do práce, silou na zdolávanie nových výziev a láskou k všetkým našim blízkym.

      riaditeľ školy

       

     • Rozlúčka predškolákov

     • Rozlúčka predškolákov s materskou školou dopadla výborne.

      Ďakujem veľmi pekne všetkým rodičom. Predškolákom prajem veľa úspechov

      v prvom ročníku a prajem všetkým krásne  letné  prázdniny.

    • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
     • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

     • Milí rodičia, milé deti!

      Iste vám nemusím pripomínať, čo sa udeje vo štvrtok, 30. júna 2022. Všetci vieme, že je to posledný deň školského vyučovania. Deti prídu do školy slávnostne oblečené, niektoré aj po dlhom čase učesané, neprinesú si prezuvky, nebudú sa obávať písomiek, diktátov, ani skúšania a v ruke budú držať iba obal na vysvedčenie. Ako tento deň prebehne?

      07:35 - začiatok vyučovania - Dúfam, že v tento posledný deň prídu všetci žiaci načas, že sa nikomu nepokazí kohút a nezaspí budík, alebo naopak. V jednotlivých triedach základnej školy pani učiteľky zhodnotia prácu žiakov v druhom polroku a odovzdajú vysvedčenie.

      08:00 - posledné zvonenie - Stalo sa tradíciou, že štvrtáci po prevzatí posledného vysvedčenia v našej škole posledný krát zazvonia, zakývajú, pozdravia na rozlúčku. V budúcom školskom roku sa stanú žiakmi inej školy v inom meste. Vieme, že budú dobrou reklamou nielen našej školy, ale aj svojej rodiny a celej Hvozdnice. Po ukončení rozlúčky pôjdu deti v sprievode triednych učiteliek do kostolíka.

      08:30 - detská sv. omša - účasť na sv. omši je dobrovoľná. Pokiaľ sa rodičia rozhodnú, že dieťa na sv. omšu nepôjde z akéhokoľvek dôvodu, ktorý nemusia nikomu hovoriť (ponáhľajú sa k babke a dedkovi, na kúpalisko, na dovolenku, alebo idú kúpiť nový bicykel, zamaškrtiť si na veľkej zmrzline...), dieťa si môžu po poslednom zvonení vyzdvihnúť o 8:25 na školskom dvore, prípadne dieťa môže ísť samo domov.

      Deti, ktoré sa na sv. omši zúčastnia, nechajú si v škole vysvedčenie a všetky ostatné veci, ktoré by ich na sv. omši vyrušovali. Po záverečnom požehnaní sa v sprievode triednych učiteliek presunú do školy, zoberú si vysvedčenie a všetky ďalšie veci, ktoré ešte nestihli premiestniť domov, rozlúčia sa s kamarátmi a vykročia na prázdniny. Predpokladaný odchod na prázdniny je o 09:45.

      Školský klub detí bude vo štvrtok v prevádzke od 10:00 do 14:00.

      Prevádzka materskej školy bude ako zvyčajne od 06:30 do 16:00.

       

      P.S.: Hoci je v tomto týždni prvý piatok a pán farár má množstvo zvyčajných neodkladných povinností, sme radi, že do svojho časového rozvrhu zaradil detskú sv. omšu. Už viac ako dvadsať rokov je neodmysliteľnou súčasťou posledného dňa školského roka. Milí rodičia, starí rodičia, príbuzní aj cudzí, priatelia aj nepriatelia, známi aj neznámi! Verím, že nás prídete podporiť a spoločne s nami poďakovať za uplynulých desať mesiacov.

      riaditeľ

    • Opekačka predškolákov
     • Opekačka predškolákov

     • Opekačka predškolákov

      Dňa 23.06. 2022 sa trieda predškolákov vybrala na opekačku. Deti si poopekali špekáčiky, na ktorých si výborne pochutili. Po opekačke si zahrali pohybové hry, pri ktorých sa dosýtosti zabavili. Atmosféra bola príjemná. Pre deti zo včielkovej triedy to bolo príjemné dopoludnie.

    • Rozvrh
     • Rozvrh

     • Pozrite si alebo vytlačte Váš aktuálny rozvrh. Rozvrh bol naposledy publikovaný: 12. 9. 2023
    • Používateľské kontá
     • Používateľské kontá

     • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.