Milí rodičia a priatelia Základnej školy s materskou školou Hvozdnica!

V uplynulom období bola zo strany rodičov vyvinutá iniciatíva smerujúca k vzniku občianskeho združenia Združenie rodičov Základná škola s materskou školou Hvozdnica.

Vzniku združenia predchádzal nápad, návrh, niekoľko spoločných stretnutí rodičov, ktoré vyústili k podniknutiu krokov nevyhnutných k jeho založeniu. Po úspešnom zvládnutí všetkých administratívnych úkonov bolo naše združenie zaregistrované, bolo pridelené IČO, založený účet.

Cieľom združenia je spolupracovať s vedením školy a jej pedagogickým zborom, realizovať aktivity na podporu zlepšovania prostredia žiakov školy, zhromažďovať a riešiť námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúcich sa výchovy, vzdelávania žiakov školy a pod.

Združenie môže prijímať dary od fyzických a právnických osôb, dotácie, granty, príjmy z verejných zbierok.... 

Základné informácie:

Názov organizácie: 

Združenie rodičov Základná škola s materskou školou Hvozdnica

IČO:                  54 258 766

Číslo účtu

IBAN:               SK89 8330 0000 0028 0217 8141

SWIFT/BIC:     FIOZSKBAXXX

Zástupcovia združenia:

Predseda: Jarmila Mračníková

Členovia: Katarína Kameniarová

                Michal Chlebina

                Andrea Cigániková

                Silvia Radvanová