• Deň detí s požiarnikmi
    • 2. 6. 2023
    • Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, 01. 06. 2023, sme v našej škole vo Hvozdnici opäť privítali dobrovoľných hasičov z DHZ Kolárovice. Naši "kamaráti" nám pripravili skvelú zábavu, mohli sme si vyskúšať striekanie z požiarnej hadice, nakuknúť do vnútra a vybavenia požiarnického auta. V závere svojej návštevy nás čakala vodná pena, v ktorej sme sa vyšantili a celí mokrí sme sa s nimi rozlúčili.

    • Deň detí s požiarnikmi: Čítať viac
   • Škola v prírode KRAHULE 2023
    • Škola v prírode KRAHULE 2023
    • 1. 6. 2023
    • V dňoch 22. až 26.mája sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili v Škole v prírode Krahule v srdci Kremnických vrchov.

     V pondelok ráno nás autobus vysadil v Tramptárii, v jedinom detskom kráľovstve na Slovensku, a z detí sa razom stali princovia a princezné a z pani učiteliek, hoci neustále nosili športové oblečenie a boli tými najväčšími fanúšikmi a pomocníkmi svojich zverencov, sa stali pani grófky.

    • Škola v prírode KRAHULE 2023: Čítať viac
    • Návšteva včelnice
    • 30. 5. 2023
    • Naši druháci v rámci krúžku mali zážitkovú návštevu vo včelnici. Deti sa veľa dozvedeli zo života včiel. Mohli vidieť úle, čiže príbytky včiel. Na tomto krásnom mieste mohli vidieť z blízka včelie rodinky a dokonca chytiť trúdov. Pretože trúdy nemajú žihadlo, deti ich bezpečne podržali na ruke. Pozorovali robotnice, ktoré sa starali o včeliu kráľovnú. Dokonca ochutnali med priamo z plastov. Veľa informácií o včelách sa dozvedeli z rozprávania včelárky Moniky Ďurčanskej, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Všetky deti veľmi nadchla práca včelárky. Dokonca niektoré z nich sa chcú v budúcnosti venovať tejto krásnej, ale náročnej záľube.

    • Návšteva včelnice : Čítať viac
   • Prváci na zmrzline
    • Prváci na zmrzline
    • 30. 5. 2023
    • V pondelok, 29. 05. 2023, bolo krásne slnečné počasie, preto sme ho spolu s prvákmi využili na návštevu novootvorenej zmrzliny u nás vo Hvozdnici.

     Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať pánovi majiteľovi, ktorý sa rozhodol dať všetkým deťom zmrzlinu zadarmo. Pri zmrzline sme sa nestihli odfotiť, a tak sme si v triede vytvorili naše zmrzlinky, ktoré nám budú návštevu u pána zmrzlinára pripomínať.

    • Prváci na zmrzline: Čítať viac
    • Šikovné druhácke pršteky
    • 23. 5. 2023
    • Na krúžku sa druháci učili prišívať gombíky. Ich šikovné pršteky to zvládli na výbornú. Práca s ihlou ich veľmi bavila a nikto sa nepopichal ani raz do pršteka. Všetci sa naučili rýchlo navliecť niť do ihly, urobiť uzlík a krásne prišiť gombíky. Túto zručnosť určite využijú aj vo všednom živote.

     Vedúca krúžku: Monia Halušková

    • Šikovné druhácke pršteky: Čítať viac
    • Beseda s pani riaditeľkou Slovenskej sporiteľne
    • 18. 5. 2023
    • Učiť deti o hodnote peňazí je dobré začať čo najskôr. Je to základ, aby deti v dospelosti vedeli samé rozumne nakladať so svojimi financiami.

     Dňa 16. mája prišla do našej školy pani riaditeľka z pobočky Slovenskej sporiteľne v Bytči Mária Poljić Janíková. Prostredníctvom besedy o finančnej gramotnosti vysvetlila deťom, akú podobu môžu mať peniaze. Rozprávala sa s deťmi, čo si môžu za peniaze kúpiť a čo nie. Vysvetľovala im pojmy, ktoré súvisia s platobným stykom ako bežný účet, číslo bankového účtu, platobná karta a debetná karta. Pani riaditeľka vysvetlila deťom aj pojem detský účet. Deti sa pekne zapájali do diskusie a veľa sa pýtali ohľadom financií. Na každú otázku dostali zreteľnú odpoveď.

    • Beseda s pani riaditeľkou Slovenskej sporiteľne: Čítať viac
    • DEŇ MATIEKV MŠ
    • 17. 5. 2023
    • Dňa 11.5. sa v našej triede uskutočnilo podujatie venované našim mamičkám. Detičky si pripravili pásmo básni, piesní, tancov, hier a dramatizácie,ktoré bolo nad všetky očakávania.

     Po vystúpení,každé dieťa svojej mamičke darovalo z lásky, vlastnoručne vyrobený darček.

     Detičky boli odmenené veľkým potleskom, žiarivým úsmevom a veľkou hostinou, ktorú pripravili pre nás mamičky.

    • DEŇ MATIEKV MŠ: Čítať viac
    • DEŇ MATIEK
    • 17. 5. 2023
    • Každoročne, druhú májovú nedeľu, patria naše myšlienky, naša vďaka a naše darčeky našim starostlivým mamičkám. Aj my sme pre ne s láskou vyrobili rôzne pekné vlastnoručné poďakovania, ale hlavne na tento pamätný deň sme si v každej triede, od predškolákov z materskej škôlky až po štvrtú triedu zo základnej školy, pripravili darčeky v podobe básničiek, vinšovačiek, pesničiek a tančekov.

    • DEŇ MATIEK: Čítať viac
    • Deň Zeme
    • 9. 5. 2023
    • Na Zemi žijú milióny ľudí a to veľké množstvo ľudí má len JEDNU planétu Zem.

     Tému ochrany prírody a ekologického prístupu k životu s deťmi našej školy rozoberáme celoročne, ale najintenzívnejšie v apríli, keď slávime Mesiac lesov a Deň Zeme.

     V každej triede v tomto období prebehla beseda o ochrane prírody, žiaci tvorili rôzne zaujímavé ekoprojekty, vytvorili strom, na ktorý každý z nás, žiakov i učiteľov, pripevnil lístok s konkrétnym sľubom, ako prispeje k ochrane našej planéty. Deťúrence zasadili strom na školskom dvore, vyrobili kŕmidlá pre vtáčiky, naučili sa niečo nové o separovanom zbere odpadu a o šetrení energiami.

    • Deň Zeme: Čítať viac
    • Deň Zeme v školskom klube vo Hvozdnici
    • 3. 5. 2023
    • Zemička guľatá,

     si krásna, si bohatá...

     Dávaš nám vzduch,

     potravu, vodu, čo pijeme,

     všetko, čo k životu potrebujeme.

     Milá naša Zem, ochrániť ťa chcem.

     Chrániť a šetriť našu drahú Zem chcú aj deti zo školského klubu vo Hvozdnici. Deň Zeme sme si pripomenuli nielen peknými výtvarnými prácami, ale i aktívne. Vybrali sme sa na potulky prírodou a vyzbierali odpad po Hájovej ceste. Deti pracovali ako včielky, lietali sem a tam a preto si sladkú odmenu a medailičku do slovníčka právom zaslúžili.

    • Deň Zeme v školskom klube vo Hvozdnici: Čítať viac
    • Plavecký výcvik predškolákov
    • 30. 4. 2023
    • Plavecký kurz je určený pre deti predškolského veku. Cieľom kurzu je získať u detí kladný vzťah k vode. Naučiť deti dýchať do vody, ponárať sa a získať základné plavecké pohyby. Niektoré deti dokážu po absolvovaní kurzu samostatne plávať. Včielky mali z plaveckého výcviku veľký zážitok.

    • Plavecký výcvik predškolákov: Čítať viac
    • Milá návšteva
    • 14. 4. 2023
    • V marci k nám štyrikrát, do každej triedy zvlášť, zavítala milá návšteva. Prišiel k nám p.Mgr.Miroslav Martončik z CPPPaP Bytča a priviedol so sebou psíka Majla. Veľmi priateľský zlatý retríver okamžite vyčaril úsmev na tvári každému školáčikovi aj pani učiteľke. Už len jeho prítomnosť vytvorila v triede veselú a priateľskú atmosféru. Žiačikov však čakali rôzne zaujímavé aktivity zamerané jednak na vzájomné empatické spolunažívanie človeka a psa a jednak na spolunažívanie medzi ľuďmi navzájom. Žiačikovia vo všetkých triedach hlásili „mimoriadne zvýšenie dobrej nálady“, ale hlavne si odniesli z týchto stretnutí krásny príklad správania sa psovoda k jeho psíkovi, plného láskavosti, rešpektu a priateľstva. Dostali sme aj spätnú väzbu od p.Martončíka, že sa im spolu s Majlom pracovalo v každej triede výnimočne dobre, za čo sa všetkým srdečne poďakoval.

    • Milá návšteva: Čítať viac
  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Pondelok 5. 6. 2023
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje