• PEČENIE MEDOVNÍKOV V MŠ
     • PEČENIE MEDOVNÍKOV V MŠ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album PEČENIE MEDOVNÍKOV V MŠ.

      Keďže sa blížia Vianoce, tak ako naše mamičky, aj my sme sa pustili do pečenia medovníkov. Cesto sme si vyvaľkali a deti už s radosťou vykrajovali medovníkové figúrky. Všetky deti vyrábali medovníky s veľkou láskou a vložili do nich kus svojho srdiečka, lebo vedeli, že ich podarujú svojim najbližším.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

     • Tento rok sa naša škola zapojila do charitatívnej celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok". Oslovili sme všetkých rodičov, ktorí by chceli prispieť drobnosťou, sladkosťou, prekvapením do krabičky pre starších ľudí, seniorov. Rozhodli sme sa túto našu zbierku odovzdať seniorom v Domove dôchodcov v Štiavniku. Naše odovzdávanie sme spojili s mikulášskym vystúpením detí zo školského klubu, ktoré si pripravili krátky program básní, piesní a vinšov.

      Všetkým, ktorí sa do tejto krásnej akcie zapojili a prispeli patrí jedno veľké ĎAKUJEME.

      pedagogický zbor ZŠ Hvozdnica

     • Návšteva Mikuláša

     • V utorok,05. 12. 2023, zavítala do našej škôlky a školy vzácna návšteva. Prišiel nás navštíviť Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelikom a čerticou Berticou. Zahrali nám vtípný a poučný príbeh o tom, ako sa čertici Bertici nevyplatilo ukradnúť horu sladkostí. Za toto veľmi milé predstavenie ďakujeme Divadlu zo šuflíka.

      Na záver zavítal Mikuláš do všetkých tried a rozdal deťom bohaté a krásne mikulášske balíčky. Tieto balíčky boli uhradené z príspevkov ZRPŠ. 

      Veríme, že budúci rok nás Mikuláš bude mať dôvod opäť navšítviť a na toto stretnutie sa už teraz veľmi tešíme.

      pedagogický zbor ZŠ s MŠ Hvozdnica

     • Dubáčik a muchotrávka

     • Dňa 21. 11. 2023 nás opäť po dlhšom čase navštívila pani Marta Pažická s hudobným doprovodom - s pani Tonkou. Predviedli nám hudobno-divadelné predstavenie Dubkáčik a muchotrávka. Deti sa v ńom zábavnou formou dozvedeli niečo z hodobnej teórie a spoznali aj množstvo hudobných nástrojov. Mali sme tiež možnosť zatancovať si, zaspievať, napodobniť hudobné nástroje a niektorí boli dokonca hereckou súčasťou tohto predstavenia. 

      Toto doobedie bolo pre nás nielen milé, vtipné, ale aj poučné a veríme, že v blízkej budúcnosti nás pani Pažická opäť navštívi.

      pedagogický kolektív ZŠ s MŠ Hvozdnica

     • Tretiaci sa učia anglický jazyk s WocaBee

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Tretiaci sa učia anglický jazyk s WocaBee.

      Tretiaci sa radi učia anglický jazyk s WocaBee. Túto aplikáciu sme používali aj v druhej triede. Je to učenie sa slovnej zásoby zábavnou formou. Prostredníctvom aplikácie deti za naučené slovíčka, zbierajú body, píšu písomky, hrajú hry. Najmä si zlepšujú slovnú zásobu v anglickom jazyku.

      Tr. učiteľka Monika Halušková

     • Beseda s príslušníčkou PZ

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s príslušníčkou PZ

      V utorok 14. novembra sme mali v škole milú návštevu. Navštívila nás príslušníčka z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Žilina Por. Zuzana Vnuková. Príslušníčka PZ rozprávala deťom o bezpečnosti na  cestách, o dopravných značkách a tiež deťom prestavila prácu policajtov. Deti si mohli vyskúšať aj policajné pomôcky, a to boli putá, vesta, obušok, terčík...

      Ďakujeme príslušníčke PZ za ochotu a a trpezlivosť s deťmi. Zároveň ďakujeme aj za milé darčeky, ktoré priniesla deťom.

      Tešíme sa na ďalšiu návštevu.

      Tr. učiteľky zo Základnej školy Hvozdnica

     • Násobilka u tretiakov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Násobilka u tretiakov.

      Na hodine matematiky naši tretiaci hravou formou vyvodzovali algoritmus násobenia. Je veľmi prirodzené, že matematika a logika musia najskôr prejsť rukami detí. Pomocou modelovania fazuliek tretiaci pochopili, že násobenie je opakované sčítanie. Deti počítali príklady na násobenie a výsledky si kontrolovali pomocou modelovania fazuliek.  

      Tr..uč. Monika Halušková

     • Október v 4.A

     • Október je väčšinou mesiac, keď sa v prírode všetko spomalí a pripravuje sa na zimný spánok. U nás v 4.A to bolo naopak. Pre štvrtákov bol október veľmi rušným a plodným mesiacom. Opakovali sme si veci, ktoré už vieme, učili sme sa veci, ktoré máme vedieť a popritom sme vyrábali, vymýšľali, súťažili a zabávali sa.

      Hneď prvý októbrový týždeň sme sa vydali na turistickú výpravu do okolia, ktorú sme zavŕšili opekačkou na školskom dvore. Druhý októbrový týždeň sme veľmi poctivo a od srdca písali listy svojim starým rodičom. A boli to listy milé, srdečné, plné pekných spomienok a úprimných poďakovaní. Dúfajme, že potešili. Zabávali sme sa aj pri sledovaní modernej a vtipnej divadelnej verzii rozprávky o troch prasiatkach. Ďalší týždeň sme si oddýchli počas triedneho Halloweenskeho kinopopoludnia s pukancami a dobrou náladou, ale hlavne sme prežili veľmi aktívny, zábavný a chutný Deň jablka. Nie len že sme ochutnali viacero jablčných odrôd, pochutnali sme si na jabĺčkovom koláči, ale čítali sme o jablkách, písali sme o nich, počítali sme slovné úlohy o ovocí, lúštili jablkové tajničky, učili sa anglickú slovnú zásobu týkajúcu sa jabĺk a vecí s nimi spojených, pozerali sme dokument a prezentáciu o jablkách, o ich pestovaní, spracovaní a o tom, aké sú nášmu zdraviu prospešné. Všetky tieto nové informácie sme zužitkovali pri celotýždňovej výrobe knihy o jablku. Každý štvrtáčik vložil do svojej knihy kus seba, kus svojej tvorivosti a šikovnosti. Posledný týždeň sme tradične vyrábali knižné záložky pre kamarátov z Prahy. A počas celého mesiaca sme si našu triedu zdobili výkresmi plnými maľovaných, lepených, zdobených stromov, listov a tekvíc. U nás štvrtákov je naozaj jeseň pani Bohatá.

       

                                                                            Tr.uč. R. Golierová

     • Milá návšteva 2

     • Sú návštevy, ktoré vždy potešia. Jednou z nich je aj návšteva nášho psieho kamaráta Majla a jeho sprievodcu Mgr.Miroslava Martončika. V septembri a októbri postupne navštívili všetky naše triedy a do každej z nich priniesli radosť, úsmev a veľmi priateľskú atmosféru. Deťúrence sa opäť prakticky oboznamovali s tým, ako sa treba správať k svojim zvieracím kamarátom, i o tom, že akýkoľvek vzťah, nie len vzťah človek-zviera, má byť o dávaní ( a to nemyslíme o dávaní pamlskov, ale o dávaní lásky, pozornosti, rešpektu, pomoci...). V rámci dvojhodinovej intervencie sa teda prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci ešte viac spriatelili s úžasným, dobrú energiu okolo seba šíriacim Majlom, ale spolu s pánom Martončikom vypracovávali rôzne sociometrické aktivity zamerané na sebapoznánavanie , na poznávanie sa navzájom a na podporu pozitívnej triednej klímy. Škoda len, že čas s kamarátmi vždy tak rýchlo uteká. Už teraz sa tešíme na ich ďalšiu návštevu. Na jar sa na intervenciu p.Mgr. Miroslava Martončika s asistenciou psíka Majla môžu tešiť aj naši malí škôlkari.

      ​​​​​​​

                                                                   Kolektív ZŠ s MŠ Hvozdnica​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

     • Október-mesiac úcty k starším

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Október-mesiac úcty k starším .

      Starší ľudia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu a vďaku ako sa nám zdá a to nie len v októbri, ale počas celého roka.

      Pri príležitosti sviatku ,,Október – mesiac úcty k starším“ si naši tretiaci v rámci krúžku pripravili pre svojich starých rodičov program v podobe básní, piesní a tanca. Deti s veľkou láskou vyrobili pre nich malé darčeky.  Sme radi, že starí rodičia pozvanie na besiedku prijali a deťom sa poďakovali milými slovami, potleskom a láskavým úsmevom. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí pripravili chutné občerstvenie.

      Tr. uč.:  Monika Halušková

     • Deň jablka v 2.A a 3.A

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň jablka v 2.A a 3.A.

      Každý deň jablko, od lekára ďaleko... hovorí ľudová múdrosť. 

      Naši druháci a tretiaci si tento týždeň pripomenuli Deň jablka. Prostredníctvom prezentácie a diskusie sa dozvedeli nové informácie o tomto vzácnom ovocí, vyrobili si 100% jablkovú šťavu, ochutnali z rôznych druhov jabĺk a spoločnými silami  si nachystali jabĺčka na sušenie. Proces sušenia jabĺčok trvá dlhšie, preto si ich mohli vychutnať až ku koncu týždňa. 

      Cieľom tejto aktivity bolo hravou formou podporiť u detí konzumáciu aj domácich jabĺčok, ktoré nie vždy vyzerajú na pohľad lákavo, ale sú zdravé a chutné.

      Tr.. učiteľky:  Margita Masiariková a Monika Halušková

    • Zemiačik Bombuľko v lienkovej triede.
     • Zemiačik Bombuľko v lienkovej triede.

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zemiačik Bombuľko v lienkovej triede..

      Celý týždeň mali hlavnú rolu v našich aktivitách zemiaky. Navštívil nás zemiačik Bobuľko a prežili sme s ním parádne dobrodružstvo. Zemiačik Bombuľko si pre nás pripravil rôzme úlohy: počítali a triedili sme zemiaky, so zemiakovými pečiatkami sme pomáhali dedkovi ,,vyorávať" zemiaky, vyrábali sme ježkov, zahrali sme si rozprávku ,,Zemiačik Bombuľko". Každý deň sme so zemiakmi cvičili a v závere týždňa sme si urobili ZEMIAKIÁDU, kde deti súťažili (v hode zemiakom, v kotúľaní a zbere zemiakov).