• Malí pestovatelia
     • Malí pestovatelia

     • Deti z 2. A na hodinách Prvouky pozorovali vývoj a rast rastlín. Zo semienok uhoriek vypestovali rastlinky, ktoré si potom zobrali domov. Doma si ich presadili do záhrady alebo ich pestujú na balkóne v kvetináči. Deti každý deň pozorovali ako rastlinky rástli. Polievali ich a starali sa o ne. Už vedia, že rastliny potrebujú pre život pôdu, vodu, svetlo, teplo a vzduch. Sú pre ľudí veľmi dôležité, lebo nám poskytujú potravu a veľa iných vecí. Najdôležitejšie sú pre nás preto, lebo nám poskytujú kyslík.

      Tr. uč.: Monika Halušková

     • Deň detí s požiarnikmi

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, 01. 06. 2023, sme v našej škole vo Hvozdnici opäť privítali dobrovoľných hasičov z DHZ Kolárovice. Naši "kamaráti" nám pripravili skvelú zábavu, mohli sme si vyskúšať striekanie z požiarnej hadice, nakuknúť do vnútra a vybavenia požiarnického auta. V závere svojej návštevy nás čakala vodná pena, v ktorej sme sa vyšantili a celí mokrí sme sa s nimi rozlúčili. 

      V triedach na nás čakali sladké balíčky, ktoré boli uhradené z príspevku ZRPŠ.

      Pedagogický zbor ZŠ s MŠ Hvozdnica.

    • Škola v prírode KRAHULE 2023
     • Škola v prírode KRAHULE 2023

     • V dňoch 22. až 26.mája sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili v Škole v prírode Krahule v srdci Kremnických vrchov.

      V pondelok ráno nás autobus vysadil v Tramptárii, v jedinom detskom kráľovstve na Slovensku, a z detí sa razom stali princovia a princezné a z pani učiteliek, hoci neustále nosili športové oblečenie a boli tými najväčšími fanúšikmi a pomocníkmi svojich zverencov, sa stali pani grófky.

      Hneď v prvý večer nás čakal veľmi pekný kultúrno-zábavný program – Korunovácia kráľa a kráľovnej. Každá detská skupina mala na korunovácii vystúpiť a prezentovať svoj vlastný erb, názov skupiny a osobný bojový pokrik. Náš erb pozostával z píly, ktorá sa nachádza v erbe našej obce, z ceruzky, ktorá sa nachádza v erbe našej školy a z usmiateho smajlíka, lebo v našej škole je veselo a radi sa spolu smejeme. Našu skupinu sme nazvali Hvozdníci a pokrik sme si spoločne vymysleli takýto:

      Do Krahúľ pri Kremnici prichádzajú Hvozdníci.

      Škola, čo je v prírode, prispieva nám k pohode.

       Hurá! Hurá! Jupí! Jej! Hraj sa! Uč sa! A s nami smej!

      O kopec zábavy a dni plné hier, súťaží a dobrodružstiev sa starali animátori, či vlastne dvorné dámy a udatní rytieri. Malí dvorania si pod ich vedením a za silného povzbudzovania svojich „grófiek“ vyskúšali svoju zručnosť v kráľovských remeslách, ako sú lukostrelba, tanec, jazda na koni, jazda na autíčkach Plasma car, maľovanie, šperkárstvo, futbal, hokejbal či vybíjaná. Za úspechy v jednotlivých kráľovských remeslách získavali deti tramptáre, rozprávkové platidlo. Zúčastnili sme sa aj niekoľkých príjemných turistických prechádzok, počas ktorých deti lúštili rôzne hádanky a kvízové otázky, za čo sme opäť získavali tramptáre. Počas celého týždňa v Tramptárii súťažilo a zbieralo tramptáre okolo dvesto detí. Hvozdníci boli úplne najmenšou skupinou, čo dosť výrazne sťažovalo zbieranie tramptárov. Nevzdávali sme sa a o to urputnejšie a usilovnejšie sme sa púšťali každý deň do ich zbierania. A predstavte si! Hvozdníci sa stali víťazným tímom. Naše prekvapenie a následná radosť bola obrovská.

      Školu v prírode, aj keď občas pred spaním padla nejaká tá slzička smútku za rodičmi, či nás sem tam trošku potrápilo zdravíčko, sme si všetci veľmi užili, strávili sme týždeň v krásnej prírode, medzi milými ľuďmi, spolupracovali sme spolu ako dobrá parta a naučili sme sa jednu dôležitú vec: „Nezáleží na veľkosti, ale na odhodlaní.“ Kiež táto nadobudnutá životná múdrosť bude sprevádzať našich „Hvozdníkov“ pri plnení ich cieľov počas celého života.

                                                                     Grófky Renáta + Helena

                                                                          

     • Návšteva včelnice

     • Naši druháci v rámci krúžku mali zážitkovú návštevu vo včelnici. Deti sa veľa dozvedeli zo života včiel. Mohli vidieť úle, čiže príbytky včiel. Na tomto krásnom mieste mohli vidieť z blízka včelie rodinky a dokonca chytiť trúdov. Pretože trúdy nemajú žihadlo, deti ich bezpečne podržali na ruke. Pozorovali robotnice, ktoré sa starali  o včeliu kráľovnú. Dokonca ochutnali med priamo z plastov. Veľa informácií o včelách sa dozvedeli z rozprávania  včelárky Moniky Ďurčanskej, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Všetky deti veľmi nadchla práca včelárky. Dokonca niektoré z nich sa chcú v budúcnosti venovať tejto krásnej, ale náročnej záľube.

      Pozrite si fotky z úžasnej akcie.

      Vedúca krúžku:  Monika Halušková 

    • Prváci na zmrzline
     • Prváci na zmrzline

     • V pondelok, 29. 05. 2023, bolo krásne slnečné počasie, preto sme ho spolu s prvákmi využili na návštevu novootvorenej zmrzliny u nás vo Hvozdnici.

      Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať pánovi majiteľovi, ktorý sa rozhodol dať všetkým deťom zmrzlinu zadarmo. Pri zmrzline sme sa nestihli odfotiť, a tak sme si v triede vytvorili naše zmrzlinky, ktoré nám budú návštevu u pána zmrzlinára pripomínať. 

      Ešte raz srdečne ĎAKUJEME  za vynikajúcu, chutnú zmzlinu rôznych príchutí.

      Odporúčame všetkým, aby si išli vychutnať skvelú Zmrzlina OREO Perfekt Gelato cremo Italiano/Café .

       

     • Šikovné druhácke pršteky

     • Na krúžku sa druháci učili prišívať gombíky. Ich šikovné pršteky to zvládli na výbornú. Práca s ihlou ich veľmi bavila a nikto sa nepopichal ani raz do pršteka. Všetci sa naučili rýchlo navliecť niť do ihly, urobiť uzlík a krásne prišiť gombíky. Túto zručnosť určite využijú aj vo všednom živote. 

      Vedúca krúžku: Monia Halušková

     • Beseda s pani riaditeľkou Slovenskej sporiteľne

     • Učiť deti o hodnote peňazí je dobré začať čo najskôr. Je to základ, aby deti v dospelosti vedeli samé rozumne nakladať so svojimi financiami.

      Dňa 16. mája prišla do našej školy pani riaditeľka z pobočky Slovenskej sporiteľne v Bytči Mária Poljić Janíková. Prostredníctvom besedy o finančnej gramotnosti vysvetlila deťom, akú podobu môžu mať peniaze. Rozprávala sa s deťmi, čo si môžu za peniaze kúpiť a čo nie. Vysvetľovala im pojmy, ktoré súvisia s platobným stykom ako bežný účet, číslo bankového účtu, platobná karta a debetná karta. Pani riaditeľka vysvetlila deťom aj pojem detský účet. Deti sa pekne zapájali do diskusie a veľa sa pýtali ohľadom financií. Na každú otázku dostali zreteľnú odpoveď.

      Deti touto besedou získali množstvo informácií o hodnote a cene peňazí. Boli informované aj o nebezpečenstve tvorby dlhov a úverov, keď budú v dospelosti samé viesť svoje financie.

     • DEŇ MATIEKV MŠ

     • Dňa 11.5. sa v našej triede uskutočnilo podujatie venované našim mamičkám. Detičky si pripravili pásmo básni, piesní, tancov, hier a dramatizácie,ktoré bolo nad všetky očakávania.

      Po vystúpení,každé dieťa svojej mamičke darovalo z lásky, vlastnoručne vyrobený darček.

      Detičky boli odmenené veľkým potleskom, žiarivým úsmevom  a veľkou hostinou, ktorú pripravili pre nás mamičky. 

     • DEŇ MATIEK

     • Každoročne, druhú májovú nedeľu, patria naše myšlienky, naša vďaka a naše darčeky našim starostlivým mamičkám. Aj my sme pre ne s láskou vyrobili rôzne pekné vlastnoručné poďakovania, ale hlavne na tento pamätný deň sme si v každej triede, od predškolákov z materskej škôlky až po štvrtú triedu zo základnej školy, pripravili darčeky v podobe básničiek, vinšovačiek, pesničiek a tančekov.

      Dúfajme, že naše mamičky, ale aj babičky, ockov a všetkých ďalších divákov, ktorí prišli v tento deň do Kultúrneho domu vo Hvozdnici, naše vystúpenia zahriali pri srdiečku a pobavili. Nezabúdajme však na to, že „ďakujem“ si zaslúžia naše mamičky každý deň.

     • Deň Zeme

     • Na Zemi žijú milióny ľudí a to veľké množstvo ľudí má len JEDNU planétu Zem.

      Tému ochrany prírody a ekologického prístupu k životu s deťmi našej školy rozoberáme celoročne, ale najintenzívnejšie v apríli, keď slávime Mesiac lesov a Deň Zeme.

      V každej triede v tomto období prebehla beseda o ochrane prírody, žiaci tvorili rôzne zaujímavé ekoprojekty, vytvorili strom, na ktorý každý z nás, žiakov i učiteľov, pripevnil lístok s konkrétnym sľubom, ako prispeje k ochrane našej planéty. Deťúrence zasadili strom na školskom dvore, vyrobili kŕmidlá pre vtáčiky, naučili sa niečo nové o separovanom zbere odpadu a o šetrení energiami.

      V Deň Zeme sme všetci spolu ako jedno školské spoločenstvo priateľov našej planéty vytvorili z prírodnín názov sláveného dňa a pomaľovali sme zem nášho školského dvora obrázkami rastlín a zvierat, ktoré treba chrániť.

      V našej škole každý žiačik vie, že tak ako my potrebujeme planétu Zem, tak ona potrebuje nás a našu ochranu.

     • Deň Zeme v školskom klube vo Hvozdnici

     • Zemička guľatá,

      si krásna, si bohatá...

      Dávaš nám vzduch, 

      potravu, vodu, čo pijeme,

      všetko, čo k životu potrebujeme.

       

      Milá naša Zem, ochrániť ťa chcem.

       

      Chrániť a šetriť našu drahú Zem chcú aj deti zo školského klubu vo Hvozdnici. Deň Zeme sme si pripomenuli nielen peknými výtvarnými prácami, ale i aktívne. Vybrali sme sa na potulky prírodou a vyzbierali odpad po Hájovej ceste. Deti pracovali ako včielky, lietali sem a tam a preto si  sladkú odmenu a medailičku do slovníčka právom zaslúžili.

     • Plavecký výcvik predškolákov

     • Plavecký kurz je určený pre deti predškolského veku. Cieľom kurzu je získať u detí kladný vzťah k vode. Naučiť deti dýchať do vody, ponárať sa a získať základné plavecké pohyby. Niektoré deti dokážu po absolvovaní kurzu samostatne plávať. Včielky mali z plaveckého výcviku veľký zážitok.

     • Milá návšteva

     • V marci k nám štyrikrát, do každej triedy zvlášť, zavítala milá návšteva. Prišiel k nám p.Mgr.Miroslav Martončik z CPPPaP Bytča a priviedol so sebou psíka Majla. Veľmi priateľský zlatý retríver okamžite vyčaril úsmev na tvári každému školáčikovi aj pani učiteľke. Už len jeho prítomnosť vytvorila v triede veselú a priateľskú atmosféru. Žiačikov však čakali rôzne zaujímavé aktivity zamerané jednak na vzájomné empatické spolunažívanie človeka a psa a jednak na spolunažívanie medzi ľuďmi navzájom. Žiačikovia vo všetkých triedach hlásili „mimoriadne zvýšenie dobrej nálady“, ale hlavne si odniesli z týchto stretnutí krásny príklad správania sa psovoda k jeho psíkovi, plného láskavosti, rešpektu a priateľstva. Dostali sme aj spätnú väzbu od p.Martončíka, že sa im spolu s Majlom pracovalo v každej triede výnimočne dobre, za čo sa všetkým srdečne poďakoval.

      V Máji každú triedu čaká ešte jedna intervencia p.Mgr. Miroslava Martončika s asistenciou psíka Majla. Už sa na ich milú návštevu opäť tešíme.

     • Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Dňa 24.3.2023 sa v Bytči konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu na ňom reprezentovala Zuzka Kameniarová (3.ročník) a Lucka Mináriková (4.ročník). Konkurencia bola naozaj veľká a všetky deti boli statočné a veľmi pekne recitovali. Naše dievčatá sa medzi nimi vôbec nestratili a dokonca získali aj krásne umiestnenie.

      Zuzka Kameniarová – 2.miesto v prednese poézie.

      Lucka Mináriková – 3.miesto v prednese prózy.

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.