• Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

     • Dňa 24.3.2023 sa v Bytči konalo okresné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu na ňom reprezentovala Zuzka Kameniarová (3.ročník) a Lucka Mináriková (4.ročník). Konkurencia bola naozaj veľká a všetky deti boli statočné a veľmi pekne recitovali. Naše dievčatá sa medzi nimi vôbec nestratili a dokonca získali aj krásne umiestnenie.

      Zuzka Kameniarová – 2.miesto v prednese poézie.

      Lucka Mináriková – 3.miesto v prednese prózy.

      Srdečne im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu našej školy.  

       

     • Vynášanie Moreny v MŠ

     • ,,Morena, Morena k moru ťa nesieme, zimu vynesieme, teplo prinesieme."

      Naše detičky sa rozlúčili so zimou jedným z najstarších  slovanských zvykov- vynašaním Moreny. Aj takto sme dali zime definitívne najavo, že už chceme jar.

      Deti si pripravili pásmo ľudových piesni a riekaniek, ktorým sa rozlúčili so zimou a privítali prichádzajúcu jar. V jarnom sprievode cez dedinu sme niesli Morenu- bábku, ktorá symbolizuje zimu. Na moste sme ju zapálili, hodili do vody a spoločne sa tešili na prichádzajúce dni plné slniečka, spevu vtáčikov a vône prvých kvetín.

     • PRERUŠENIE PREVÁDZKY

     • Na základe oznámenia SSD - Stredoslovenskej distribučnej, ktorá zabezpečuje dodávku elektrickej energie do našej školy, že od 04.04.2023 07:30 do: 04.04.2023 18:30 a od 05.04.2023 07:30 do: 05.04.2023 18:30bude prerušená distribúcia elektrickej energie pre COM 7210008, EIC 24ZSS7210008000F z dôvodu vykonania plánovaných prác SSD, a.s. (WEB) vám oznamujem, že v budúcom týždni bude prebiehať vyučovanie v základnej škole aj materskej škole nasledovne:

      Pondelok 3. 4. 2023 - riadne vyučovanie

      Utorok     4. 4. 2023 - prerušená prevádzka ZŠ s MŠ HVOZDNICA 

      Streda     5. 4. 2023 - prerušená prevádzka ZŠ s MŠ HVOZDNICA

      Štvrtok     6. 4. 2023 - školské prázdniny

      Piatok      7. 4. 2023 - štátny sviatok

      Vyučovanie po veľkonočných prázdninách sa začne v stredu, 12. apríla 2023.

     • Čitateľský maratón

     • „Knihy sú ako dvere. Otvoríte ich a vstúpite do iného sveta.“ 

                                                                       Jeanette Winterson

      Každoročne v mesiaci marec prebieha v našej škole Čitateľský maratón, na ktorom si deti vyskúšajú svoje čitateľské zručnosti. Tento rok sme čítali 3 hodiny a do čítania sa zapojili všetky deti, pán riaditeľ a pani učiteľky. Cieľom tohto maratónu je prehlbovať u detí mladšieho školského veku záujem o knihy. Po skončení čítania sa všetci podpísali na prezenčnú listinu a dostali diplom.

     • Svetový deň vody v 2. A

     • Voda je nepostrádateľná tekutina pre všetky formy života, ktoré existujú na Zemi. Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Aj v našej triede sme si 22. marca pripomenuli tento deň. Pri tejto príležitosti sme sa všetci obliekli do modrého oblečenia. Rozprávali sme sa o tejto vzácnej tekutine, ktorá je dôležitá pre ľudí, zvieratá a rastliny. Deti prezentovali svoje práce. Dozvedeli sa aj o kolobehu vody a aká je zdravá na pitie. Ďalej sme si hovorili, že vodu treba chrániť a šetriť.

       

      Tr. uč.: Monika Halušková

     • Deň vody u štvrtákov

     • „Hoci je na Zemi veľké množstvo vody, nie je vždy na správnom mieste, v správnom čase a v správnej kvalite. „

      22.marec si ľudia na celom svete pripomínajú Svetový deň vody. Už od roku 1993 ho každoročne vyhlasuje Organizácia Spojených národov. Hlavnou myšlienkou tohto roka je BE THE CHANGE, teda BUĎ ZMENOU. Má viesť a povzbudiť ľudí ku zmene každodenných návykov a ku šetrnejšiemu zaobchádzaniu s vodou.

      Ani štvrtáci nezabudli na tento deň. Rôznymi aktivitami, hľadaním informácii a zaujímavostí sme si pripomenuli, že pitná voda je čím ďalej vzácnejšia a nemôžeme ju brať ako samozrejmosť. 

      Tr.uč. H. Kremeňová

       

       

     • Druháci v obchode

     • Druháci sa rozhodli ísť nakupovať. Do košíkov vkladali rôzne sladkosti, pečivo, mliečne výrobky a dokonca sa tam objavila aj zubná pasta. Počas nákupu si deti museli vypočítať sumu za tovar, pretože každý mal na nákup 2 eurá. Pri pokladni zaplatili za veci, ktoré mali v košíkoch. Po navštívení obchodu sme sa vrátili do triedy, kde sme sa rozprávali, ako sa im darilo pri výbere tovaru. Niektoré deti nakupovali prvýkrát samé.  Aj takto sa deti učia o finančnej gramotnosti, aby lepšie porozumeli peniazom.

      Tr. uč. : Monika Halušková

     • Guľko Bombuľko

     • V stredu, 15.03.2023, sme sa v rámci krúžkovej činnosti ocitli v ríší rozprávok. V poobedňajších hodinách sme navštívili rozprávkové predstavenie O Guľkovi Bombuľkovi. Autobusom sme sa odviezli do Bytče, kde v Dome kultúry nám herci z divadla Na traky odohrali krásne a poučné divadielko o tom, čo je v živote dôležité, aby sme si vedeli navzájom pomáhať a dokázali sa vyrovnať aj s niektorými nástrahami, ktoré nám prináša život. Popri sledovaní príbehu, sme sa s chuti zasmiali i zatancovali  si spoločne s hercami. Prežili sme veľmi pekné a príjemné poobedie a veríme, že  takéto kultúrne podujatie tento školský rok ešte absolvujeme.

      Pedagogický zbor ZŠ s MŠ Hvozdnica

     • Hviezdoslavov Kubín 2023

     • Dňa 13.03.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Súťažne sa predstavili žiaci 2. až 4. ročníka a nesúťažne si to vyskúšali aj naši prváci. Do školského kola postúpili z každej triedy žiaci s poéziou aj s prózou. Vybrať víťazov v každej kategórii bolo veľmi náročné. Víťazi v kategórii poézie a prózy budú našu školu reprezentovať na okresnom kole v Bytči. Všetci súťažiaci boli odmenení malou drobnosťou, okrem toho prví traja umiestnení v každej kategórii získali aj poukážky na nákup v Kníhkupectve Anna v Bytči. Odmeny do súťaže boli zakúpené vďaka finančným prostriedkom z rodičovského združenia, ža čo im ďakujeme. No a ako dopadlo školské kolo?

      I. kategória - poézia:

      1. miesto: Zuzanka Kameniarová, 3. A

      2. miesto: Viki Cedzová, 4. A

      3. miesto: Petrík Trulík, 2. A

      I. kategória - próza:

      1. miesto: Lucka Mináriková, 4. A

      2. miesto: Saška Kocianová, 3. A

      3. miesto: Ninka Mračníková, 2. A

      Všetkým umiestneným srdečne gratulujeme.

       

     • MÁM BÁSNIČKU NA JAZÝČKU

     • Naše detičky obľubujú básničky, ktoré nám pomáhajú precvičovať výslovnosť a cibria pamäť. Preto sa v našej MŠ uskutočnila recitačná súťaž ,,Mám básničku na jazýčku".

      Deti sa na túto súťaž veľmi tešili. Nikto sa skoro nehanbil. Každý chcel zarecitovať čo najlepšie. Lienky a včielky sa navzájom povzbudzovali potleskom a tak sme pomohli nesmelým deťom. Víťazi boli všetci, lebo všetci ukázali, akí sú šikovní. Recitátori dostali diplomy, knižky a sladkú odmenu. 

      Veľká vďaka patrí mamičkám, ako krásne pripravili detičky na túto recitačnú súťaž.

     • Zápis žiakov do 1. ročníka

     • Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024 bude dňa 12.4.2023 t.j. streda po Veľkonočných prázdninách v čase od 12:00 do 15:00. Bližšie informácie budú zverejnené na stránke školy do 20.03.2023

      riaditeľ školy

     • Marec - mesiac knihy u druhákov

     • Knihy sú najtichším a najstálejším priateľom. Sú najprípustnejším a najmúdrejším poradcom a najtrpezlivejším učiteľom.“

                                                                                                                 Charles William Eliot

      Marec- prvý jarný mesiac sa spája nielen s príchodom jari, no nesie aj pekný prívlastok – MESIAC KNIHY. Naši druháci sa v škole rozprávali o tom, ako vznikla kniha, o jej výrobe v minulosti a dnes. Po rozhovore  deti navrhovali obal vlastnej knihy, písali tam meno autora, čiže svoje meno a názov knihy. Ďalej si na obal  nakreslili ilustráciu. Postupne si budú do vlastnej knižôčky dopisovať príbehy. Možno máme v našej triede budúcich spisovateľov, spisovateľky a aj ilustrátorov a ilustrátorky.

      Tr. uč.: Monika Halušková

     • Myšlienková mapa v rozprávke

     • Deti z 2. A po prečítaní ľudovej rozprávky O medovníkovej chalúpke sa o nej  porozprávali a potom si vytvárali myšlienkové mapy. Všetci pracovali tvorivo a s veľkým nadšením. Vďaka týmto mapám vedeli pekne reprodukovať túto rozprávku.

      Tr. učiteľka: Monika Halušková

     • Už vieme používať mentálne mapy

     • V mesiacoch február a marec sa žiaci druhého a tretieho ročníka podrobnejšie oboznamovali s tvorbou mentálnych máp.

      Mentálna mapa je efektívnou pomôckou, ktorá u detí rozvíja myslenie a uľahčuje zapamätávanie si informácii. Táto metóda umožňuje deťom zjednodušenie učenia, písania poznámok, rozvíja kreativitu, predstavivosť, zlepšuje pamäť a pomáha uspieť v škole.

      Myšlienkové mapy možno využiť v akejkoľvek oblasti, čiže aj pri akomkoľvek vyučovacom predmete.  Žiakov našej školy s vytváraním mentálnych máp pútavým a pre každý ročník primeraným spôsobom bližšie oboznamovala špeciálna pedagogička z CPPPaP Bytča, PaedDr. Katarína Klabníková.

      Žiaci 2.ročníka absolvovali dve zážitkové hodiny v rámci preventívneho programu Ako si vytvoriť mentálnu mapu. Získali základné zručnosti v tvorbe mentálnych či myšlienkových máp, ako sa tiež zvyknú nazývať. Vytvorili krásne práce a niektorí ich aj odvážne prezentovali (viď.fotogaléria), za čo si získali pochvalu od pani lektorky. Tretiaci sa zúčastnili dvoch stretnutí v rámci preventívneho programu s názvom Čítanie rozprávok s využitím mentálnych máp. Prvé stretnutie sa nieslo v duchu úvodných informácií, a ako výstup deti vytvorili jednoduchú mentálnu mapu. Pri druhom stretnutí tretiaci vytvárali mentálne mapy opisujúce jednotlivé postavy prečítanej rozprávky, čím si overili čítanie či počúvanie s porozumením a potrápili si svoju slovnú zásobu a tvorivé myslenie. Všetkým sa podarilo vytvoriť výstižné, zrozumiteľné a estetické dielka. Posúďte sami (viď. fotogaléria). Niektorí  tvorcovia si svoje mentálne mapy odprezentovali pred celou skupinou. Aj tretiaci si vypočuli od pani lektorky slová uznania a to naše uznanie a samozrejme aj vďaka patrí PaedDr. Kataríne Klabníkovej.

       

      Mgr. Renáta Golierová – výchovný poradca

     • Ovocné tvorenie v štvrtej triede.

     • Všetci veľmi dobre vieme, aké dôležité sú vitamíny pre naše telo. Zvlášť v tomto období, keď vrcholí chrípkové obdobie. Štvrtáci spojili príjemné s užitočným a z rôznych druhov ovocia vytvorili krásne obrázky. Nevýhodou je, že takéto výtvory nie sú trvalé a treba ich čím skôr zjesť. To však nebol pre nás žiaden problém a všetci sme si na nich výborne pochutili.

      tr.uč. H. Kremeňová

     • Fašiangové tradície a pečenie šišiek

     • Fašiangové obdobie v mesiaci február sme obohatili o tradičné pečenie domácich šišiek. Deti z lienkovej a včielkovej triedy spolu s pani učiteľkami pripravili cesto, dôkladne vykrajovali šišky a na záver si každé dieťa svoju šišku natrelo sladkým džemom. 

      Následne sme sa spoločne presunuli do telocvične, kde sme sa zabavili tancom. Spolu deťmi zo ZŠ sme sa rozlúčili s basou a fašiangovým obdobím.

     • Hodina tenisu

     • Nedávno nás navštívil pán tréner, ktorý profesionálne hrával tenis. Momentálne sa venuje práci s deťmi a v tenisovom klube Benet LTC v Bytči trénuje a vyučuje práve túto zaujímavú hru. Ukázal deťom základy tenisu, vysvetlil, čo všetko sa pri ňom používa a pripravil pre ne ukážkovú hodinu, do ktorej zapojil všetky deti. Bola to naozaj skvelá zábava a mnohým sa tenis zapáčil natoľko, že by v ňom chceli pokračovať aj v budúcnosti. 

      Pedagogický zbor ZŠ Hvozdnica

     • Karneval v škole

     • Deň pred Popolcovou stredou, utorok 21. februára 2023, sa v našej škole stretli rozprávkové postavičky, víly, princezné, bojovníci, Spidermani, strašidlá, čarodejníci... Pýtate sa prečo?

      Rozhodli sme sa ukončiť fašiangy školským karnevalom spojeným s "pochovávaním basy". Spoločne sme sa zabávali, tancovali, spievali, ale sme si aj zopakovali, čo sú to fašiangy, kedy sa začínajú a končia, čo je pre ne typické a čo nás po skončení fašiangov čaká. Celú zábavu nám hudobným doprovodom dopĺňal výborný DJ - pán riaditeľ. Hudba a spev sa rozliehali celou školou a prilákali do telocvične aj našich kamarátov zo škôlky, ktorí sa s nami chvíľku tiež veselili. V závere našej karnevalovej zábavy prišiel smútočný sprievod s basou, ktorej pochovanie symbolizuje začiatok pôstu - stíchnutie a zamyslenie sa. 

      Veríme, že všetkým sa zábava páčila a o rok sa spoločne opäť stretneme.

      Pedagogický zbor ZŠ vo Hvozdnici.