• Milí rodičia!

    V mene Združenia rodičov školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica Vás srdečne pozývam na nultý ročník MAJÁLESU. Uskutoční sa 4. mája 2024 (sobota) o 19:00 hod. v Kultúrnom dome vo Hvozdnici. Bližšie informácie nájdete na pozvánke, ktorú Vaše dieťa dnes prinesie domov.
     • Vianočná nádielka od ZUŠ Bytča

      V našej škole máme dlhoročnú milú tradíciu vianočného koncertu, ktorý pre nás pripravujú pedagógovia zo Základnej umeleckej školy v Bytči so svojimi zverencami. Tento rok si pre nás nacvičili osem veľmi pekných vianočne ladených vystúpení. Vypočuli sme si skladby hudobných klasikov i súčasných autorov, deťúrence sa bližšie zoznámili s hrou na rôzne hudobné nástroje, na rôzne rytmické nástroje si mohli aj samé zahrať, ale hlavne celá naša škola sa príjemne vianočne naladila, za čo všetkým účinkujúcim a tým, ktorí s nimi celý program koncertu nacvičili, patrí veľké poďakovanie.

     • Návšteva v domove dôchodcov Štiavnik

      V čase adventu sme s deťmi zo školského klubu navštívili seniorov v domove dôchodcov v Štiavniku. Pre starkých sme vyrobili svietniky, ktorými si skrášlia svoje izbičky. Zazvonil zvonček a scénka o deťoch, anjelikoch a čertoch mohla začať. Nechýbali básničky, pesničky, vinše a záverečný potlesk našich starkých. Veríme, že na chvíľočku pookriali a ich radosť z tváre sa preniesla nielen do ich, ale aj do našich srdiečok. Po vystúpení deti pohostili keksíkmi a čokoládovými cukríkmi, nechýbala ani sladká odmena pre všetky deti z našej školy. Zažili sme príjemné popoludnie a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.

     • Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok

      Tento rok sa naša škola zapojila do charitatívnej celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabičky od topánok". Oslovili sme všetkých rodičov, ktorí by chceli prispieť drobnosťou, sladkosťou, prekvapením do krabičky pre starších ľudí, seniorov. Rozhodli sme sa túto našu zbierku odovzdať seniorom v Domove dôchodcov v Štiavniku. Naše odovzdávanie sme spojili s mikulášskym vystúpením detí zo školského klubu, ktoré si pripravili krátky program básní, piesní a vinšov.

     • Návšteva Mikuláša

      V utorok,05. 12. 2023, zavítala do našej škôlky a školy vzácna návšteva. Prišiel nás navštíviť Mikuláš so svojimi pomocníkmi - anjelikom a čerticou Berticou. Zahrali nám vtípný a poučný príbeh o tom, ako sa čertici Bertici nevyplatilo ukradnúť horu sladkostí. Za toto veľmi milé predstavenie ďakujeme Divadlu zo šuflíka.

     • Dubáčik a muchotrávka

      Dňa 21. 11. 2023 nás opäť po dlhšom čase navštívila pani Marta Pažická s hudobným doprovodom - s pani Tonkou. Predviedli nám hudobno-divadelné predstavenie Dubkáčik a muchotrávka. Deti sa v ńom zábavnou formou dozvedeli niečo z hodobnej teórie a spoznali aj množstvo hudobných nástrojov. Mali sme tiež možnosť zatancovať si, zaspievať, napodobniť hudobné nástroje a niektorí boli dokonca hereckou súčasťou tohto predstavenia.

     • Beseda s príslušníčkou PZ

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Beseda s príslušníčkou PZ

      V utorok 14. novembra sme mali v škole milú návštevu. Navštívila nás príslušníčka z Okresného riaditeľstva Policajného zboru Žilina Por. Zuzana Vnuková. Príslušníčka PZ rozprávala deťom o bezpečnosti na cestách, o dopravných značkách a tiež deťom prestavila prácu policajtov. Deti si mohli vyskúšať aj policajné pomôcky, a to boli putá, vesta, obušok, terčík...

     • Násobilka u tretiakov

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Násobilka u tretiakov.

      Na hodine matematiky naši tretiaci hravou formou vyvodzovali algoritmus násobenia. Je veľmi prirodzené, že matematika a logika musia najskôr prejsť rukami detí. Pomocou modelovania fazuliek tretiaci pochopili, že násobenie je opakované sčítanie. Deti počítali príklady na násobenie a výsledky si kontrolovali pomocou modelovania fazuliek.

     • Október v 4.A

      Október je väčšinou mesiac, keď sa v prírode všetko spomalí a pripravuje sa na zimný spánok. U nás v 4.A to bolo naopak. Pre štvrtákov bol október veľmi rušným a plodným mesiacom. Opakovali sme si veci, ktoré už vieme, učili sme sa veci, ktoré máme vedieť a popritom sme vyrábali, vymýšľali, súťažili a zabávali sa.

     • Milá návšteva 2

      Sú návštevy, ktoré vždy potešia. Jednou z nich je aj návšteva nášho psieho kamaráta Majla a jeho sprievodcu Mgr.Miroslava Martončika. V septembri a októbri postupne navštívili všetky naše triedy a do každej z nich priniesli radosť, úsmev a veľmi priateľskú atmosféru. Deťúrence sa opäť prakticky oboznamovali s tým, ako sa treba správať k svojim zvieracím kamarátom, i o tom, že akýkoľvek vzťah, nie len vzťah človek-zviera, má byť o dávaní ( a to nemyslíme o dávaní pamlskov, ale o dávaní lásky, pozornosti, rešpektu, pomoci...). V rámci dvojhodinovej intervencie sa teda prváci, druháci, tretiaci a štvrtáci ešte viac spriatelili s úžasným, dobrú energiu okolo seba šíriacim Majlom, ale spolu s pánom Martončikom vypracovávali rôzne sociometrické aktivity zamerané na sebapoznánavanie , na poznávanie sa navzájom a na podporu pozitívnej triednej klímy. Škoda len, že čas s kamarátmi vždy tak rýchlo

     • Október-mesiac úcty k starším

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Október-mesiac úcty k starším .

      Starší ľudia si zaslúžia oveľa väčšiu úctu a vďaku ako sa nám zdá a to nie len v októbri, ale počas celého roka.

      Pri príležitosti sviatku ,,Október – mesiac úcty k starším“ si naši tretiaci v rámci krúžku pripravili pre svojich starých rodičov program v podobe básní, piesní a tanca. Deti s veľkou láskou vyrobili pre nich malé darčeky. Sme radi, že starí rodičia pozvanie na besiedku prijali a deťom sa poďakovali milými slovami, potleskom a láskavým úsmevom. Poďakovanie patrí aj rodičom, ktorí pripravili chutné občerstvenie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 21. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje