• 21. október - Svetový deň jablka

      Aj naši prváci si v piatok pripomenuli Deň jablka. Celé vyučovanie sa nieslo v téme jabĺčka a aj samotný prváci prišli oblečení v červeno-zelených farbách. Na čítaní si v básničke o jabĺčku vyhľadali písmenká, ktoré už poznajú, povedali sme si niečo o jabĺčkach, o ich význame v našej strave, o množstve vitamínov, ktoré jablká v sebe majú. Na matematike sme si zrátali jabĺčka, ktoré sme si priniesli do školy, určovali počet jadierok v jablkách, spočítavali pomocou príkladov počty jabĺčok. Na písaní sme si symbolicky do jabĺčka písali naše prvé písané písmenká. A na výtvarnej sme si spoločne mozaikou vytvorili naše chutné jabĺčka a to, čo nám z nich po našom vyučovaní zostalo. Aj takéto dni máme v našej školičke, aj takto sa my spoločne učíme.

    • Hudobno-divadelné predstavenie Drozdík Čimo
     • Hudobno-divadelné predstavenie Drozdík Čimo

      V utorok, 18. októbra, v našej telocvični zazneli ráno nádherné tóny rôznych hudobných nástrojov. Pýtate sa prečo? Po viac ako dvoch rokoch k nám opäť zavítala milá návšteva. Prišla nás svojím hudobno-divadelným predstavením potešiť pani Pažitská. Tentokrát sme sa spolu s ňou preniesli do krásneho jesenného lesíka, v ktorom sme sa zoznámili s drozdíkom Čimom a jeho dobrodružstvami. Spoznali sme aj jeho zlú/dobrú kamarátku Cicu-Micu. Celé predstavenie sa nieslo v znamení jesenných tónov hudby, deti si spolu s pani Pažitskou zaspievali známe detské pesničky, zatancovali si a spoznávali zvuky hudobných nástrojov. Bolo to krásne dopoludnie, pretože aj slniečko bolo na toto predstavenie zvedavé a nakúkalo do našej telocvične cez okná.

     • Deň jablka u druhákov

      Každý deň jablko, od lekára ďaleko...hovorí ľudová múdrosť.

      Dnes sme si v našej triede pripomenuli Deň jablka - 21. október.

      Robili sme aktivity, ktoré úzko súviseli s chutným ovocím - jablkom. Pochutnali sme si na jablkovom koláči a jabĺčkach. Zaspievali pieseň Bolo raz jabĺčko krásne a bolo nám veselo. Všetci sme zistili, že maškrtiť sa dá aj zdravo. Všetky deti si zobrali domov recept na koláčik, ktorý jedli v škole. Možno budú koláč s maminkami cez víkend piecť.

     • KEĎ KRAĽUJE PANI JESEŇ V MŠ

      ,,Maľovala pani jeseň farbičkami listy. Jeden hnedý, druhý žltý, tretí zostal čistý."

      Ani sme sa nanazdali a znovu k nám nenápadne prišla pani Jeseň, ktorá nám ponúka mnoho farieb a jesenných plodov. Počas týždňa sme s našími lienkami rozlišovali ročné obdobie, opisovali charakteristické znaky jesene, triedili a počítali jesenné listy, z prírodnín sme konštruovali lesné domčeky pre zvieratá, zhotovili sme z listov farebné cestičky, vyrobili sme si ježkov, na vychádzke sme zberali prírodniny, hrali sme sa rôzne hudobno-pohybové hry.

     • Ovocný šalát

      Včielky si v MŠ pripravovali ovocný šalát. Pripomenuli sme si, že ovocie je dôležitou zložkou každodennej stravy, pretože obsahuje veľa vitamínov dôležitých pre náš organizmus.

     • Planetárium v našej telocvični

      Posledný deň prvého školského mesiaca sa na našej škole konala zaujímavá akcia. Ráno sa v našej telocvični objavilo vesmírne čudo, v ktorom milý pán lektor priblížil našim prvákom a druhákom zaujímavosti z oblasti života stromov a hmyzu. Tretiaci a štvrtáci mali možnosť nahliadnuť do tajomstiev vesmíru a rozlúsknuť záhady našej slnečnej sústavy. Táto akcia sa deťom veľmi páčila a my spolu s nimi veríme, že to nebolo posledné stretnutie s týmto vesmírnym čudom.

    • Planetárium
     • Planetárium

      Dnes do našej školy a škôlky zavítalo mobilné planetárium. Našim šikovným škôlkarom pomocou rozprávky priblížilo ,,Život stromov". Rozprávkovou formou sa detičky oboznámili odkiaľ získavajú stromy potravu, ako rastú, ako pijú vodu a aký majú stromy vplyv na život na našej planéte.

     • Tvorivá jeseň v ŠKD

      Šikovné ruky našich „klubáčikov“ sa pustili do práce, aby jeseňou skrášlili svoju herňu.

      Papier, vlna, nožnice, nápadov máme tisíce...

      1. Ježkovia, žalude už hotové sú, tešíme sa ju-chu-chú.
      2. „Košík plný ovocia“- tak znelo zadanie, ktoré mali deti nakresliť. Staršie deti mali k tomu napísať zopár
     • Deň mlieka v 4.A

      Štvrtáci si Svetový deň mlieka pripomenuli rôznymi aktivitami. Na raňajky si pochutnali na jogurtoch s ovocím, o význame mliečnych výrobkov si pripravili projekt, vymysleli krásne básne. Vyrobili kravičku z prázdneho téglika od jogurtu a dokonca boli aj na prieskume o slovenských mliečnych výrobkoch v miestnych potravinách. Verím, že po tomto dni si ešte viac uvedomíme dôležitosť mlieka v našom živote.

     • Biely deň v 3.A

      BIELY DEŇ V 3.A

      Dňa 29.septembra 2022 sme si aj my, tretiaci zo ZŠ s MŠ Hvozdnica, pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. Tento špeciálny zážitkový deň nazývame podľa farby mlieka „Biely deň“. Preto sa aj celá naša trieda odela do biela. Vyučovanie sme si spestrili rôznymi zaujímavými aktivitami. Prvú hodinu sme získavali nové vedomosti o mlieku, o jeho pôvode, dôležitosti pre naše zdravie a o výrobe niektorých mliečnych výrobkov. Deti si svoje novonadobudnuté vedomosti preverili v mliečnom kvíze, za ktorý ich musím veľmi pochváliť. Zapamätaných poznatkov bolo naozaj veľa. Nasledujúce hodiny sme čítali text o mliečku, počítali slovné úlohy o mliečku, tvorili rôzne druhy viet o mliečku a vypracovávali ďalšie úlohy tretiackeho učiva s mliečnou tematikou. Na záver sme si sami vyrobili zdravú desiatu z bieleho jogurtu, ovocia a kukuričných lupienkov. Ticho a sem-tam tiché či hlasné „

     • Jeseň u druhákov

      Už jeseň prichádza pomaličky,

      drobné lístie padá do vodičky.

      Takto sa podarilo našim druhákom pozbierať úrodu jabĺk a hrušiek do košíčkov, ktoré si vyrobili a zdokonaľovali si jemnú motoriku.

      Tr. učiteľka: Monika Halušková

     • Veľký deň prvákov

      Piaty september bol veľkým dňom aj pre jedenásť detí z Hvozdnice, ktoré sa zo škôlkarskej triedy predškolákov ocitli v prvej triede - v triede Sovičiek. Po úvodnom privítaní pánom riaditeľom na školskom dvore bolo úlohou detí nájsť podľa nápovedy svoju triedu. Všetkým deťom sa triedu podarilo nájsť a spoločne sme mohli zahájiť ich privítanie a pasovanie medzi "veľkých" školákov.

     • Pracovné profesie

      V týždni ,,Pracovné profesie" sa deti zoznamovali s rozličnými povolaniami, triedili nástroje ktoré ľudia k výkonu povolania používajú. Poznávali základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr.lekár, murár, pekár, kuchár). V rolových hrách tieto činnosti napodobňovali.

     • ZAČÍNAME

      Milé deti, vážení rodičia!

      Dva mesiace letných prázdnin uplynuli a my sa opäť vraciame do školy.

      Slávnostné zahájenie školského roka bude 5. septembra 2022, v pondelok.

      Prevádzka materskej školy začína o 06:30 hod.

      Zahájenie školského roka pre žiakov základnej školy bude o 07:30 hod pred budovou základnej školy.

    • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
     • KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA

      Milí rodičia, milé deti!

      Iste vám nemusím pripomínať, čo sa udeje vo štvrtok, 30. júna 2022. Všetci vieme, že je to posledný deň školského vyučovania. Deti prídu do školy slávnostne oblečené, niektoré aj po dlhom čase učesané, neprinesú si prezuvky, nebudú sa obávať písomiek, diktátov, ani skúšania a v ruke budú držať iba obal na vysvedčenie. Ako tento deň prebehne?

    • Opekačka predškolákov
     • Opekačka predškolákov

      Opekačka predškolákov

      Dňa 23.06. 2022 sa trieda predškolákov vybrala na opekačku. Deti si poopekali špekáčiky, na ktorých si výborne pochutili. Po opekačke si zahrali pohybové hry, pri ktorých sa dosýtosti zabavili. Atmosféra bola príjemná. Pre deti zo včielkovej triedy to bolo príjemné dopoludnie.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Utorok 29. 11. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje