• Milí rodičia!

    V mene Združenia rodičov školy pri ZŠ s MŠ Hvozdnica Vás srdečne pozývam na nultý ročník MAJÁLESU. Uskutoční sa 4. mája 2024 (sobota) o 19:00 hod. v Kultúrnom dome vo Hvozdnici. Bližšie informácie nájdete na pozvánke, ktorú Vaše dieťa dnes prinesie domov.
     • ROZPRÁVKOVÝ LES

      Na tohtoročný školský výlet sme sa veľmi tešili. Vybrali sme sa do Rozprávkového lesa v Nezbudskej Lúčke. Bolo tu plno postavičiek zo známych rozprávok v nadživotnej veľkosti: Červená čiapočka, Vlk a tri prasiatka, Maťko a Kubko, Deduško Večerníček,...Niektoré boli aj so zvukovým doprovodom so známou melódiou.

     • Návšteva policajtov

      V krásny slnečný piatok, 02. 06. 2023, nás prekvapili príslušníci policajného zboru. "Ujo policajt a teta policajtka" (takéto familiárne oslovenie im vymysleli deti) nám predviedli vybavenie policajného auta, ukázali nám obušok, ochrannú vestu, čiapku, mali sme možnosť nasadiť si aj putá a posedieť si v policajnom aute. Za hlasného húkania policajnej sirény sme sa s touto milou návštevou rozlúčili.

    • Malí pestovatelia
     • Malí pestovatelia

      Deti z 2. A na hodinách Prvouky pozorovali vývoj a rast rastlín. Zo semienok uhoriek vypestovali rastlinky, ktoré si potom zobrali domov. Doma si ich presadili do záhrady alebo ich pestujú na balkóne v kvetináči. Deti každý deň pozorovali ako rastlinky rástli. Polievali ich a starali sa o ne. Už vedia, že rastliny potrebujú pre život pôdu, vodu, svetlo, teplo a vzduch. Sú pre ľudí veľmi dôležité, lebo nám poskytujú potravu a veľa iných vecí. Najdôležitejšie sú pre nás preto, lebo nám poskytujú kyslík.

     • Deň detí s požiarnikmi

      Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, 01. 06. 2023, sme v našej škole vo Hvozdnici opäť privítali dobrovoľných hasičov z DHZ Kolárovice. Naši "kamaráti" nám pripravili skvelú zábavu, mohli sme si vyskúšať striekanie z požiarnej hadice, nakuknúť do vnútra a vybavenia požiarnického auta. V závere svojej návštevy nás čakala vodná pena, v ktorej sme sa vyšantili a celí mokrí sme sa s nimi rozlúčili.

    • Škola v prírode KRAHULE 2023
     • Škola v prírode KRAHULE 2023

      V dňoch 22. až 26.mája sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka zúčastnili v Škole v prírode Krahule v srdci Kremnických vrchov.

      V pondelok ráno nás autobus vysadil v Tramptárii, v jedinom detskom kráľovstve na Slovensku, a z detí sa razom stali princovia a princezné a z pani učiteliek, hoci neustále nosili športové oblečenie a boli tými najväčšími fanúšikmi a pomocníkmi svojich zverencov, sa stali pani grófky.

     • Návšteva včelnice

      Naši druháci v rámci krúžku mali zážitkovú návštevu vo včelnici. Deti sa veľa dozvedeli zo života včiel. Mohli vidieť úle, čiže príbytky včiel. Na tomto krásnom mieste mohli vidieť z blízka včelie rodinky a dokonca chytiť trúdov. Pretože trúdy nemajú žihadlo, deti ich bezpečne podržali na ruke. Pozorovali robotnice, ktoré sa starali o včeliu kráľovnú. Dokonca ochutnali med priamo z plastov. Veľa informácií o včelách sa dozvedeli z rozprávania včelárky Moniky Ďurčanskej, za čo jej veľmi pekne ďakujeme. Všetky deti veľmi nadchla práca včelárky. Dokonca niektoré z nich sa chcú v budúcnosti venovať tejto krásnej, ale náročnej záľube.

    • Prváci na zmrzline
     • Prváci na zmrzline

      V pondelok, 29. 05. 2023, bolo krásne slnečné počasie, preto sme ho spolu s prvákmi využili na návštevu novootvorenej zmrzliny u nás vo Hvozdnici.

      Chceli by sme sa z celého srdca poďakovať pánovi majiteľovi, ktorý sa rozhodol dať všetkým deťom zmrzlinu zadarmo. Pri zmrzline sme sa nestihli odfotiť, a tak sme si v triede vytvorili naše zmrzlinky, ktoré nám budú návštevu u pána zmrzlinára pripomínať.

     • Šikovné druhácke pršteky

      Na krúžku sa druháci učili prišívať gombíky. Ich šikovné pršteky to zvládli na výbornú. Práca s ihlou ich veľmi bavila a nikto sa nepopichal ani raz do pršteka. Všetci sa naučili rýchlo navliecť niť do ihly, urobiť uzlík a krásne prišiť gombíky. Túto zručnosť určite využijú aj vo všednom živote.

      Vedúca krúžku: Monia Halušková

     • Beseda s pani riaditeľkou Slovenskej sporiteľne

      Učiť deti o hodnote peňazí je dobré začať čo najskôr. Je to základ, aby deti v dospelosti vedeli samé rozumne nakladať so svojimi financiami.

      Dňa 16. mája prišla do našej školy pani riaditeľka z pobočky Slovenskej sporiteľne v Bytči Mária Poljić Janíková. Prostredníctvom besedy o finančnej gramotnosti vysvetlila deťom, akú podobu môžu mať peniaze. Rozprávala sa s deťmi, čo si môžu za peniaze kúpiť a čo nie. Vysvetľovala im pojmy, ktoré súvisia s platobným stykom ako bežný účet, číslo bankového účtu, platobná karta a debetná karta. Pani riaditeľka vysvetlila deťom aj pojem detský účet. Deti sa pekne zapájali do diskusie a veľa sa pýtali ohľadom financií. Na každú otázku dostali zreteľnú odpoveď.

     • DEŇ MATIEKV MŠ

      Dňa 11.5. sa v našej triede uskutočnilo podujatie venované našim mamičkám. Detičky si pripravili pásmo básni, piesní, tancov, hier a dramatizácie,ktoré bolo nad všetky očakávania.

      Po vystúpení,každé dieťa svojej mamičke darovalo z lásky, vlastnoručne vyrobený darček.

      Detičky boli odmenené veľkým potleskom, žiarivým úsmevom a veľkou hostinou, ktorú pripravili pre nás mamičky.

     • DEŇ MATIEK

      Každoročne, druhú májovú nedeľu, patria naše myšlienky, naša vďaka a naše darčeky našim starostlivým mamičkám. Aj my sme pre ne s láskou vyrobili rôzne pekné vlastnoručné poďakovania, ale hlavne na tento pamätný deň sme si v každej triede, od predškolákov z materskej škôlky až po štvrtú triedu zo základnej školy, pripravili darčeky v podobe básničiek, vinšovačiek, pesničiek a tančekov.

     • Deň Zeme

      Na Zemi žijú milióny ľudí a to veľké množstvo ľudí má len JEDNU planétu Zem.

      Tému ochrany prírody a ekologického prístupu k životu s deťmi našej školy rozoberáme celoročne, ale najintenzívnejšie v apríli, keď slávime Mesiac lesov a Deň Zeme.

      V každej triede v tomto období prebehla beseda o ochrane prírody, žiaci tvorili rôzne zaujímavé ekoprojekty, vytvorili strom, na ktorý každý z nás, žiakov i učiteľov, pripevnil lístok s konkrétnym sľubom, ako prispeje k ochrane našej planéty. Deťúrence zasadili strom na školskom dvore, vyrobili kŕmidlá pre vtáčiky, naučili sa niečo nové o separovanom zbere odpadu a o šetrení energiami.

     • Deň Zeme v školskom klube vo Hvozdnici

      Zemička guľatá,

      si krásna, si bohatá...

      Dávaš nám vzduch,

      potravu, vodu, čo pijeme,

      všetko, čo k životu potrebujeme.

      Milá naša Zem, ochrániť ťa chcem.

      Chrániť a šetriť našu drahú Zem chcú aj deti zo školského klubu vo Hvozdnici. Deň Zeme sme si pripomenuli nielen peknými výtvarnými prácami, ale i aktívne. Vybrali sme sa na potulky prírodou a vyzbierali odpad po Hájovej ceste. Deti pracovali ako včielky, lietali sem a tam a preto si sladkú odmenu a medailičku do slovníčka právom zaslúžili.

     • Plavecký výcvik predškolákov

      Plavecký kurz je určený pre deti predškolského veku. Cieľom kurzu je získať u detí kladný vzťah k vode. Naučiť deti dýchať do vody, ponárať sa a získať základné plavecké pohyby. Niektoré deti dokážu po absolvovaní kurzu samostatne plávať. Včielky mali z plaveckého výcviku veľký zážitok.

     • Milá návšteva

      V marci k nám štyrikrát, do každej triedy zvlášť, zavítala milá návšteva. Prišiel k nám p.Mgr.Miroslav Martončik z CPPPaP Bytča a priviedol so sebou psíka Majla. Veľmi priateľský zlatý retríver okamžite vyčaril úsmev na tvári každému školáčikovi aj pani učiteľke. Už len jeho prítomnosť vytvorila v triede veselú a priateľskú atmosféru. Žiačikov však čakali rôzne zaujímavé aktivity zamerané jednak na vzájomné empatické spolunažívanie človeka a psa a jednak na spolunažívanie medzi ľuďmi navzájom. Žiačikovia vo všetkých triedach hlásili „mimoriadne zvýšenie dobrej nálady“, ale hlavne si odniesli z týchto stretnutí krásny príklad správania sa psovoda k jeho psíkovi, plného láskavosti, rešpektu a priateľstva. Dostali sme aj spätnú väzbu od p.Martončíka, že sa im spolu s Majlom pracovalo v každej triede výnimočne dobre, za čo sa všetkým srdečne poďakoval.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 21. 4. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje